ENABLING Veiledningstjenester

https://www.enabling-project.com/coaching-activities

Enabling sine veiledningstjenester er tilgjengelig gjennom et enkelt nettbasert spørreskjema via nettstedet vårt. Gjennom spørreskjemaet, vil vi hjelpe produsenter av biomasse eller den biobaserte industrien til å ta i bruk nye metoder, lære av nye praksiseksempler eller finne mer informasjon om bioøkonomien. Du som søker etter informasjon kan spørre oss om biomasser, biobaserte produkter, innovasjon og teknologi, vitenskaplige artikler, EU-lovgivning og nasjonale lover mm.

Contact