ENABLING Koučink

https://www.enabling-project.com/coaching-activities

Koučink, který je k dispozici prostřednictvím jednoduchého online dotazníku na webu projektu Enabling, bude podporovat producenty nebo další zpracovatele biomasy (BBP) při zavádění nových osvědčených postupů a pomohou žadatelům zjistit další podrobnosti o biohospodaření a jeho složkách. Zájemce se může ptát na biomasu, bioprodukty, inovace a technologie, vědecké práce, evropské a vnitrostátní právní předpisy a další informace.

Contact