Тренировъчни дейности

https://www.enabling-project.com/coaching-activities

Тренировъчните дейности на проект ЕНАБЛИНГ, достъпни чрез опростен онлайн въпросник, предоставен чрез уебсайта на проекта, ще подпомогнат производителите на биомаса или индустрията на биобазирани продукти в усвояването на новите най-добри практики и ще помогнат на кандидатите да разберат повече подробности за биоикономиката и нейните компоненти. Кандидатът може да пита за биомаса, био базирани продукти, иновации и технологии, научни трудове, европейски и национални закони и много други.

Contact