grainis ltd. hydrogen bulgaria

Грейнис ООД Водород България работи от 15 години по проекти за чисти горива. Работим по проект за култивиране на бързорастящ ( 1м/ден - Книга на Гинес) Бамбуков Хибрид, върху рафтове, в условията на напълно автоматизирана Вертикална Аеропонна Ферма, с 24-часово ЛЕД осветление. Изумителната скорост с която расте този хибрид позволява ЕЖЕДНЕВНИ ЖЪТВИ и предлага ГИГАНТСКИ ДОБИВИ от свежа зелена Бамбукова Биомаса, която може да се ползва за Храна или Фураж, или да се нарязва в Шредер, смесва с Ензими и подлага на 36-дневно Анаеробно Био-Разграждане в Силози за дневна порция, с цел добив на евтин, Карбон-Неутрален БиоГаз и БиоМетан. Отпадната биомаса останала след 36-я ден се изцежда, суши, смила и пелетизира. Част от пелетите се ползват като гориво за добив на ел. и топлоенергия за Фермата, другите се продават за гориво, фураж, торове. Биомасата може да се ползва също така за производство на хартиени пулпове, текстилни влакна и структурни материали. https://vertikalna-ferma.alle.

Marketplace entries of the user